Subsidie voor Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vormen essentiële kansen voor de verduurzaming van bedrijven individueel en als collectief.

Voor bedrijventerreinen die aan de slag willen met verduurzaming, bestaan diverse (lokale) financieringsmogelijkheden. Bedrijven(terreinen) kunnen gebruik maken bij financieringsinitiatieven die door de gemeente, provincie of andere organisaties worden gestimuleerd. Verschillende provincies hebben specifieke subsidieprogramma’s om gemeenten en bedrijventerreinen te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van lokale werklocaties.

Hieronder vindt u voor een aantal provincies een overzicht van de meest relevante subsidieprogramma’s en stimuleringsregelingen op het gebied van verduurzaming. Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijventerrein en/of een bedrijventerreinaanpak, neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.

Noord-Holland
1. HIRB+ Duurzaamheid
• Deze regeling is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) ondernemers en/of vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen in Noord-Holland.
• Het doel van de regeling is het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen gericht op energiebesparing, gebruik en opwekking van duurzame energie.
• De deadline voor aanvragen is 15 december 2023, 17:00 uur.
2. HIRB-OTW
• Deze stimuleringsregeling is bedoeld voor gemeenten en ondernemers gericht op proceskosten en onderzoek voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.
• Activiteiten omvatten onder andere het beheer van een bedrijventerrein, begeleiding en initiëring van duurzame maatregelen, en het opstellen van visies.
• Deadline voor aanvragen is 28 december 2023, 17:00 uur.

Zuid-Holland
1. Planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 (PBZH)
• De provincie Zuid-Holland streeft naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen en subsidieert naast energiemaatregelen ook bredere duurzaamheidsinitiatieven.
• Het programma is bedoeld voor gemeenten, actieve ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen, of een stichting Bedrijveninvesteringszone (BIZ).
• Deadline voor aanvragen is 31 december 2023.

Gelderland
1. Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning
• Ondersteuning voor ondernemers en gemeenten in het proces om bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendiger te maken.
• Activiteiten omvatten o.a. het opzetten of verbeteren van samenwerking, energietransitie, en gebiedsgerichte aanpak energiebesparing.
• Deadline voor aanvragen is 31 december 2023.
2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen
• Ondersteuning voor ondernemers en gemeenten om fysieke collectieve maatregelen te realiseren voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.
• Maatregelen kunnen o.a. gericht zijn op (circulaire)herstructurering, vernieuwing, herontwikkeling, ruimtelijke kwalitatieve verbeteringen, en duurzame energie- en warmtesystemen.
• Deadline voor aanvragen is 31 december 2023.

Naast bovenstaande regelingen zijn er verschillende andere (landelijke) subsidieprogramma’s en financieringsmogelijkheden die ondersteuning bieden bij de duurzaamheidstransitie.
Gebaseerd op uw specifieke bedrijfssituatie adviseren wij u graag welke regeling het beste aansluit bij uw duurzaamheidsambities.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Laat hier een bericht achter met een vraag of verzoek, of neem direct met ons contact op via het onderstaande telefoonnummer of emailadres.

    Doe de check!